Mærkedage m.m.

Generalforsamling er fjerde lørdag i maj måned hvert år.

Husk – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april.