Om Dalsminde Vandværk Amba.

Her kan du læse om Dalsminde Vandværk. Længere nede på siden kan læse om bestyrelsen og den driftsansvarlige. Du kan også hente normalregulativet eller vedtægterne.

Vandværket er beliggende på Dalsmindevej 5, 9560 Hadsund. Vandværket har en indvindingstilladelse, der er på 4.000 m3/år. Tilladelsen udløber i 2043. I 2017 er der ca. 65 forbrugere.

Vores drikkevand er af god drikkevandskvalitet. Vandværket fremstår pænt og velholdt, og det tekniske anlæg, boring og boringsafslutninger er vurderet god af Mariagerfjord kommune. Der udtages årligt drikkevandsanalyser iht. kommunens analyseprogram.
Mariagerfjord kommune udfører årligt tilsyn med anlægget, og tilbagemeldingerne i de seneste år har været, citat: ”Vandværket er i fin stand og fremstår velholdt. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger til boringerne eller det tekniske anlæg i vandværksbygningen.”

Vandet pumpes direkte fra boringerne til to parallelle trykfiltre, hvorfra “rentvandet” bliver pumpet til forbrugerne. Iltningen af råvandet sker ved tilsætning af atmosfærisk luft ved hjælp af en kompressor. Der er placeret to membranbeholdere på afgangen fra vandværket for at mindske antallet af start/stop.

Vandet pumpes direkte fra boringerne til to parallelle trykfiltre, hvorfra “rentvandet” bliver pumpet til forbrugerne. Iltningen af råvandet sker ved tilsætning af atmosfærisk luft ved hjælp af en kompressor. Der er placeret to membranbeholdere på afgangen fra vandværket for at mindske antallet af start/stop.

Proces tegning

Forsyningsområde

Regulativ og takstblad

Dalsminde Vandværk har tilsluttet sig Normalregulativet for private vandforsyninger i Mariagerfjord kommune. Dalsminde Vandværk har et godkendt takstblad.

Fremtidskrav fra Mariagerfjord kommune for Dalsminde Vandværk

Dalsminde Vandværk ønsker at indgå i det fremtidige vandforsyningssamarbejde som et basisvandværk. For at leve op til vandværkskategorien som basisvandværk og intentionerne i vandforsyningsplanen skal Dalsminde Vandværk være særlig opmærksom på følgende forhold:

Vandkvalitet:
• Dalsminde Vandværk er i gang med at indføre kvalitetssikring. Vandværket skal fra 1. april 2017 underrette kommunen om indførelsen og arten af kvalitetssikringen.

Forsyningssikkerhed og kapacitet:
• Dalsminde Vandværk og Ajstrup Vandværk samarbejder om etablering af nødforbindelse mellem de to vandværker.
• Vandværket er i gang med at lave beredskabsplan/driftsprocedurer, der fastsætter, hvad der skal gøres ved driftsforstyrrelser, forurening eller akutte uheld.
• Vandværket anbefales at udarbejde og løbende ajourføre digital ledningsnetplan. Opdateret ledningsplan indsendes til kommunen en gang om året sammen med takstbladet.

Regulativ og takstblad:
• Vandværket skal fortsætte med hvert år at udarbejde et takstblad i overensstemmelse med vandforsyningsregulativet og principperne i Danske Vandværkers vejledning. Takstbladet godkendes af Mariagerfjord kommune.

Bestyrelsen og driftsansvarlig

Bente
Støttrup

Formand – 6118 0608

Børge
Rasmussen

Kasserer

Erik Schiøtz
Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Lars Falther

Bestyrelsesmedlem

Egon
Mousten

Bestyrelsesmedlem & Driftsansvarlig – 2253 0787